تاریخ شمسی در اکسل

علی ذوالفقار
1399/01/23 18:12:37 (672)
برای تبدیل تاریخ های میلادی به شمسی در اکسل می توانید از فرمت زیر استفاده کنید :

format cell -> custom : [$-fa-IR,16]yyyy/mm/dd

برای تبدیل نام روز هفته هم میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید :

=CHOOSE(WEEKDAY(C4),"یکشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهار شنبه","پنج شنبه","جمعه","شنبه")

Back